phone_in_talk

 INFOLINKA 777 145 974 Po-Pá 08-16 h 

shopping_cart0

Položek: 0 ks

Cena: 0,00 Kč

Počet kusů

Cena/ks bez DPH

Celková cena bez DPH

0,00 Kč


Nakupte ještě za 3 000,00 Kč
a dopravu máte zdarma!

PRODUKTY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - platné od 1.února 2023

Prodejce:

Rudolf Beránek

IČ: 72360844

DIČ: CZ7709274507

se sídlem Na blatech 59, 796 04 Prostějov

Tel: +420 777 145 974

E-mail: info@bvbcz.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1. února 2023.

1. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou vydané ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) jak pro fyzické osoby (včetně spotřebitelů), tak pro právnické osoby (dále jen „VOP“). Účelem těchto VOP je vymezit rozsah a podmínky vzájemných práv a povinností vzniklých v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.
 2. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 3. V případě, že si smluvní strany sjednají v Kupní smlouvě ustanovení odchylná od těchto VOP, mají ustanovení v Kupní smlouvě přednost.

2. Vymezení pojmů pro účely těchto VOP

 1. Prodávající: pan Rudolf Beránek, fyzická osoba podnikající, IČ: 72360844, sídlo a fakturační adresa: Na blatech 59, 796 04 Prostějov, adresa elektronické pošty: info@bvbcz.cz, telefon: +420 777 145 974.
 2. Provozovna: Areál ZD Těšetice 34, 783 46 Těšetice, okr. Olomouc
 3. Kupující: fyzická či právnická osoba, která s prodávajícím uzavírá Kupní smlouvu.
 4. Kupní smlouva: smlouva, uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to za pomoci prostředků komunikace na dálku (tj. učinění objednávky skrze e-shop nebo e-mailem), jejímž předmětem je koupě zboží Kupujícím. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím ze strany Prodávajícího informativním e-mailem na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím při tvorbě objednávky. Obsah Kupní smlouvy je určen zejména objednávkou, potvrzením objednávky a případně dalšími souvisejícími dokumenty či komunikací.
 5. Smluvní strany: souhrnné označení Prodávajícího a kupujícího.
 6. Zboží: jedná se o souhrnné označení veškerého zboží, které je nabízeno Prodávajícím. Je-li u zboží jeho cena určena v závislosti na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele, má tato skutečnost vliv na možnost Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy dle ustanovení § 1837 písm. b) OZ v zákonné lhůtě.
 7. Portál: internetové stránky BVBCZ, tj. https://bvbcz.cz.
 8. E-shop: on-line obchod (e-shop) Prodejce, který je přístupný na portálu.
 9. Uživatelský účet: jedná se o elektronický účet Kupujícího zřízený kupujícímu Prodávajícím v rámci portálu v souladu s těmito VOP.
 10. Cena: kupní cena za Kupujícím objednané zboží. Cena je na portále na e-shopu uváděna v korunách českých (CZK) bez DPH. Konečná cena v nákupním košíku je uvedena včetně DPH a všech souvisejících poplatků.
 11. Poplatky za dodání zboží: jak jsou definovány v článku 6. těchto obchodních podmínek.

3. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na portále prodejce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může dále Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně VOP).
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující provede objednání jím poptávaného zboží prostřednictvím e-shopu, tedy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
 2. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku v e-shopu),
  • způsobu úhrady Ceny za Kupujícím vybrané Zboží,
  • údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného Zboží a
  • informace o poplatcích za dodání Zboží.              
 3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 4. Odesláním objednávky ze strany Kupujícího (tj. okamžikem kdy Kupující v e-shopu „klikne“ na tlačítko „Potvrdit objednávku zavazující k platbě“) je takto odeslaná objednávka pro Kupujícího závazná a Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jakož i se Zásadami o ochraně osobních údajů.
 5. Takto učiněnou objednávku potvrdí Prodávající Kupujícímu e-mailem. V případě, že objednané Zboží není skladem, má Prodávající právo objednávku nebo její část zrušit (o zrušení objednávky nebo její části bude Kupující bezprostředně informován a v případě, že již uhradil cenu Zboží, bude mu příslušná částka bezprostředně vrácena na bankovní účet), nebo je Prodávající oprávněn s Kupujícím dohodnout individuální termín dodání zboží, případně Prodávající navrhne Kupujícímu dodání jiného adekvátního zboží.

5. Cena Zboží a platební podmínky

 1. Cena za Zboží za Kupujícím objednané Zboží je na portále na e-shopu uváděna v korunách českých (CZK) bez DPH. Konečná cena v nákupním košíku je uvedena včetně DPH a všech souvisejících poplatků včetně nákladů za přepravu. Náklady za přepravu zboží zahrnují poštovné a balné.
 2. Cenu za Zboží uhradí Kupující Prodávajícímu dle jeho volby jedním z následujících způsobů:
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce,
  • v hotovosti v Provozovně Prodávajícího při převzetí zboží, a
  • platba platební kartou on-line,

  Je-li Kupující podnikatelem, může provést platbu bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího (přičemž Kupující je při platbě povinen uvést variabilní symbol, pokud mu byl Prodávajícím sdělen).

 3. V případě, že Kupující zvolí způsob úhrady ceny za zboží bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího, lze takto učinit na základě výzvy k úhradě, která bude zaslána Prodávajícím na e-mail Kupujícího zadaný při objednávce. Po zaplacení ceny Zboží a připsání této částky na účet Prodávajícího bude zboží expedováno prostřednictvím společnosti PPL CZ s.r.o.
 4. Kupující může dále zboží uhradit dobírkou v měně CZK přímo přepravci, společnosti PPL, a.s. Pokud Kupující požaduje uhradit zboží bezhotovostně, lze takto učinit na základě objednávky. Poplatky za zahraniční platbu hradí Kupující. Po zaplacení objednávky a připsání částky na účet Prodávajícího bude Zboží expedováno prostřednictvím společnosti PPL, a.s. Při platbě na dobírku v měně EUR může vlivem změny kurzu docházet k drobným změnám celkové ceny. Tyto odchylky v ceně dle změny kurzu nese Kupující.

6. Přeprava Zboží

 1. Přeprava Zboží je zajištěna prostřednictvím přepravní společnosti PPL CZ s.r.o. nebo společnosti DHL (služba paleta) pro Kupujícího z České republiky.
 2. Zákazníkům, kteří mají zřízen uživatelský účet na portále Prodejce, bude zásilka odeslána s označením balíku „PPL-Business“, který je doručován bez předešlého telefonického upozornění v pracovní dny, v čase 8-18 hod nebo může zákazník zvolit doručení na výdejní místo PPL Parcelshopu. Po odeslání balíku bude Kupujícímu odesláno e-mailem číslo balíku.
 3. Kupujícím, kteří nemají zřízen uživatelský účet na portále Prodejce bude balík odeslán s označením „PPL-Private“, který je doručován v pracovní dny, v čase 8-18 hod nebo může zákazník zvolit doručení na výdejní místo PPL Parcelshopu. Při využití služby „PPL-Private“ bude Kupující přepravcem telefonicky, SMS zprávou anebo emailem upozorněn o čase a termínu doručení.
 4. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující Zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 300,- Kč a dále je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že Kupující bude po Prodávajícím požadovat opětovné odeslání zboží, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu dopravné a balné za opakované odeslání zboží.
 5. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 6. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží obsahovala všechny její součásti a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
 7. Doručení v Česku i na Slovensko do 48 hodin od předání zásilky přepravní společnosti. Prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, nedohodne-li se s kupujícím jinak.
 8. Doprava po České republice

 9. Doručení na výdejní místo PPLParcelshopu je možné pouze pro objednávky do maximální hmotnosti balíku 20 kg. Cena dopravy je 99,- Kč bez DPH. O termínu vyzvednutí na příslušeném PPL Parcelshopu bude kupující informován prostřednictvím SMS zprávy.
 10. Pro Kupující, kteří mají zřízen uživatelský účet na portále Prodejce, je balíková doprava a balné do ČR při ceně zboží nad 1.500,- Kč bez DPH ZDARMA. Doprava pro objednávky při ceně Zboží do 1.500,- Kč bez DPH činí cena dopravy a balného částku 129,- Kč bez DPH.
 11. Pro Kupující, kteří nemají zřízen uživatelský účet na portále Prodejce, je balíková doprava a balné do ČR při ceně zboží nad 3.000,- Kč bez DPH ZDARMA. Doprava pro objednávky při ceně Zboží do 3.000,- Kč bez DPH činí cena dopravy a balného částku 139,- Kč bez DPH.
 12. Doprava „ZDARMA“ se vztahuje pouze na objednávky zaslané balíkovou přepravou přes dopravce PPL, přičemž maximální hmotnost jedné položky nesmí přesáhnout hmotnost 30 kg. Pokud objednávka obsahuje produkt s hmotností jedné položky nad 30 kg, je zboží expedováno na paletě dopravcem DHL s doručením do 48hodin. Cena dopravy DHL po celé ČR dle velikosti palet ¼ paleta – 500,- Kč bez DPH/ks, ½ paleta – 800,- Kč bez DPH/ks, EUR paleta – 1.200,- Kč bez DPH/ks. O výši ceny za paletovou přepravu bude Prodávající Kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky po zabalení dle velikosti objednávky.
 13. Doprava na Slovensko

 14. Pro Kupující, kteří mají zřízen uživatelský účet na portále Prodejce, je balíková doprava a balné do SR při ceně Zboží nad 5.400,- Kč bez DPH ZDARMA. Doprava objednávky při ceně Zboží do 5.400,- Kč bez DPH činí cena dopravy a balného částku 290,- Kč bez DPH.
 15. Pro Kupující, kteří nemají zřízen uživatelský účet na portále Prodejce, je balíková doprava a balné do SR při ceně Zboží nad 9.400,- Kč bez DPH ZDARMA. Doprava objednávky při ceně Zboží do 9.400,- Kč bez DPH činí cena dopravy a balného částku 290,- Kč bez DPH.
 16. V případě, že je Kupující ze Slovenska plátcem DPH, je nákup realizován bez DPH. Zdanitelné plnění je dle směrnic EU v místě sídla zahraničního Kupujícího. Podmínkou pro platbu bez DPH je zaslání kopie registrace DPH prostřednictvím emailu.
 17. Pro individuální podmínky kontaktujte Prodejce na telefonním čísle 777 145 974.

7. Odpovědnost za vady

 1. Prodejce na zboží poskytuje Kupujícímu záruku v délce trvání dvanáct (12) měsíců, není-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím běžným užíváním, za vady vzniklé neodborným užíváním nebo způsobené mechanickým poškozením či užíváním k jinému účelu, než k jakému je věc obvykle užívána.
 2. Poskytovatel záruky je povinen Kupujícímu vydat nejpozději při převzetí Zboží potvrzení o záruce za jakost v textové podobě v souladu s ustanovením § 2174a OZ, které obsahuje označení Zboží, na nějž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno, bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky, a dále také údaj, že zákonné právo Kupujícího vůči Prodávajícímu není zárukou za jakost dotčeno a Kupující má právo vůči Prodávajícímu na bezplatnou nápravu.
 3. Prodejce odpovídá Kupujícímu i za to, že Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Zboží má jakost a užitné vlastnosti požadované Kupní smlouvou a odpovídá účelu, pro který se Zboží obvykle používá. V uvedené souvislosti bere Kupující na vědomí, že Prodávající neodpovídá za opotřebení věci způsobené jejím běžným užíváním, za vady vzniklé neodborným užíváním nebo způsobené mechanickým poškozením či užíváním k jinému účelu, než k jakému je věc obvykle užívána.
 4. Je-li Kupující podnikatelem (tj. při tvorbě objednávky uvede své IČ), má se za to, , že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, uplatní se na jeho práva z vadného plnění příslušná ustanovení OZ, zejména § 2106 a násl., v ostatních případech se použijí níže uvedená ujednání těchto VOP o právech Kupujícího z vadného plnění.
 5. Kupující je povinen vytknout vadu, která byla u Zboží již při jeho převzetí u prodejce bez zbytečného odkladu od zjištění vady Zboží, nejpozději v době dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí Zboží.
 6. V případě, že Kupující v průběhu dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí Zboží vytkne Prodávajícímu vadu dle předchozího odstavce VOP, má Kupující v závislosti na povaze této vady následující práva z vad:
  • má-li Zboží vadu, může Kupující dle své volby požadovat její odstranění, a to formou dodání nové věci bez vady nebo opravou věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo je srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což je posuzováno zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího,
  • Prodávající může odmítnou odstranit vadu, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by mělo Zboží bez vady,
  • Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
   • Prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil,
   • se vada projeví opakovaně,
   • je vada podstatným porušením smlouvy,
   • je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
  • Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, je-li vada věc nevýznamná.
 7. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží, včetně odpovědnosti Prodávajícího ze záruky za jakost poskytované na Zboží, uplatňuje Kupující u Prodávajícího písemně nebo e-mailem na adrese info@bvbcz.cz, pokud Prodávající Kupujícímu individuálně nesdělí jinak.
 8. Při reklamaci Zboží je Kupující povinen dodat Prodávajícímu Zboží pokud možno v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu spolu s popisem vady Zboží, číslem objednávky a kopií pořizovacího daňového dokladu na adresu: BVBCZ, Areál ZD Těšetice 34, 783 46 Těšetice, okr. Olomouc.
 9. Reklamace včetně případného odstranění vady a informování Kupujícího o způsobu vyřízení reklamace bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 10. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdo a kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a uvede kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace; Prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 11. V případě, že Kupujícímu vznikne nárok na vrácení zaplacené ceny za Zboží a/nebo její části, vystaví Prodávající dobropis za vrácené Zboží a tento zašle na e-mail Kupujícího, který Kupující zadal při tvorbě objednávky. Po potvrzení správnosti dobropisu Kupujícím a sdělení čísla bankovního účtu Kupujícího, na který mají být finanční prostředky za vrácené Zboží poukázány, přičemž potvrzení a sdělení bankovního spojení musí být odesláno na e-mail Prodávajícího: info@bvbcz.cz, budou tyto finanční prostředky vráceny Kupujícímu do čtrnácti (14) dní ode dne vzniku nároku na jejich vrácení.
 12. V případě, že Kupující využije práva na odstoupení od Kupní smlouvy dle těchto VOP (v případech kdy mu to zákon a tyto VOP umožňují), musí Kupující vydat vše, co mu bylo na základě Kupní smlouvy od Prodávajícího dodáno. Pokud to není možné (např. zboží bylo zničeno nebo ztraceno), musí Kupující poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu odpovídající hodnotě toho, co Kupující Prodávajícímu nevrátil. Pokud se jedná o zboží, které je poškozeno částečně, může Prodávající uplatnit u Kupujícího právo na náhradu škody. Nárok na peněžitou náhradu škody je Prodávající oprávněn započíst vůči nároku Kupujícího na vrácení ceny.
 13. Na cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

8. Odstoupení od smlouvy případě, že je Kupující spotřebitelem

 1. V případě, že je Kupující ve vztahu k Prodávajícímu na základě Kupní smlouvy spotřebitelem, vztahují se na něj ustanovení tohoto článku těchto VOP.
 2. Kupující, který je spotřebitelem ve vztahu k Prodávajícímu na základě kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání Zboží, má právo od Smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. Takové odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodejci prokazatelně doručeno, a to na adresu provozovny Prodejce a/nebo na adresu elektronické pošty Prodejce info@bvbcz.cz. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy tvoří přílohu těchto VOP.
 3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle přechozího odstavce těchto VOP se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodejci Kupujícím vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Prodejci. Náklady na vrácení zboží Prodejci nese sám kupující. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, a je-li to možné, v původním obalu.
 4. Po vrácení zboží Kupujícím dle přechozího odstavce těchto VOP je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 2 tohoto článku těchto VOP vrátí Prodejce Kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. V uvedené souvislosti však Kupující bere na vědomí a souhlasí, že odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí zpět.
 6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny závazky spotřebitele na úhradu nákladů dle ustanovení § 1832 odst.2 a § 1833 OZ.
 7. Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení přijatých peněžních prostředků ze strany Prodávajícího.
 8. Kupující bere na vědomí, že odpovídá Prodávajícímu za případné snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží.

9. Zpracování a ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 2. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm jsou evidovány, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Osobní údaje Kupujícího nebudou Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Podrobnosti o rozsahu zpracovávaných údajů a účelu jejich zpracování jsou popsány v samostatném dokumentu Ochrana osobních údajů.
 4. V případě, že by se Kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem a/nebo GDPR, může požádat Prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající odstraní závadný stav bez zbytečného odkladu. Nevyhoví-li Prodávající žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Nebude-li dohodnuto jinak veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovných služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (zejména občanským zákoníkem) a k projednání případného sporu je v prvním stupni příslušný obecný soud Prodávajícího a/nebo soud v jeho obvodu se nachází obecný soud Prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Na Kupujícího, který není spotřebitelem, se nevztahují ta ustanovení VOP, která jsou projevem ochrany spotřebitele v právních normách, to rovněž zejména ustanovení čl. 8. těchto VOP.
 4. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena s použitím prostředků komunikace na dálku, Kupující souhlasí s jejich použitím. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy si hradí Kupující sám. Náklady vzniklé Prodávajícímu s použitím prostředků komunikace na dálku si hradí sám Prodávající a po Kupujícím nejsou požadovány.
 5. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a je Kupujícímu odesílána prostřednictvím e-mailu při dokončení objednávky. Uživatelům se zřízeným uživatelským účtem je elektronická verze objednávky k dispozici po přihlášení do jejich uživatelského účtu.
 6. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
 7. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP a/nebo Kupní smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením.
 8. Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících, kteří jsou spotřebiteli, zajišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailové adresy info@bvbcz.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na e-mailovou adresu kupujícího, kterou má Kupující registrovanou v uživatelském účtu a/nebo z níž Kupující poslal stížnost a/nebo objednávku a/nebo se jedná o adresu sdělenou Prodávajícímu prostřednictvím telefonu a/nebo se jedná o e-mailovou adresu, ze které Kupující učinil objednávku vůči Prodávajícímu.
 9. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Kupující, který je spotřebitelem, oprávněn dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, využít mimosoudního řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím. Oprávněným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu je:
 10. Česká obchodní inspekce

  Ústřední inspektorát – oddělení ADR

  Štěpánská 15

  120 00 Praha 2

  Email: adr@coi.cz

 11. Nebude-li dohodnuto jinak veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovných služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 12. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím a veškeré její změny musí mít písemnou formu (tato forma je pro účely kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek zachována i v případě komunikace mezi smluvními stranami pomocí elektronických prostředků komunikace na dálku, tj. zejména prostřednictvím e-mailových zpráv).
 13. Kontaktní údaje Prodávajícího: BVB CZ, Rudolf Beránek, fakturační adresa: Na blatech 59, 796 04 Prostějov, adresa provozovny: Areál ZD Těšetice 34, 783 46 Těšetice, okr. Olomouc, adresa elektronické pošty: info@bvbcz.cz , telefon: +420 777 145 974.

Stáhnout VOP (1.2.2023) v PDF

Reklamační protokol BVBCZ

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Přidáno do košíku

Počet kusů

Cena/ks bez DPH

Celková cena bez DPH

0,00 Kč


Nakupte ještě za 3 000,00 Kč
a dopravu máte zdarma!

Bohužel používáte prohlížeč, který již nepatří úplně mezi nejnovější.

Internetový obchod Vám umožní nákup, ale nastal vhodný čas na změnu prohlížeče. Funkcionalita internetového obchodu pro Váš prohlížeč je bez záruky funkčnosti.

Možná byste chtěli zkusit nějaký novější prohlížeč: